ZEN PERŁOWY

ZEN_PERLOWY_1L__3d__wiadro_JETS_11.jpg

PRZEZNACZENIE

ZEN PERŁOWY służy do tworzenia dekoracyjnych efektów na ścianach i sufitach pomieszczeń wewnątrz budynków, pokrytych tynkiem.
Jest szczególnie polecana do budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej (biur, punktów usługowych, galerii handlowych).

WŁAŚCIWOŚCI

Farba ZEN PERŁOWY produkowana na bazie dyspersji akrylowo-styrenowej z dodatkiem pigmentów perłowych

i wyselekcjonowanych specjalnych dodatków strukturalnych.

 • Gotowa do użycia.

 • Kryjąca, jednowarstwowa.

 • Odporna na mycie.

 • Ekologiczna, wodorozcieńczalna.

 • Doskonałe parametry aplikacyjne.

 • Bardzo krótki czas wykonania efektu.

 • Szybkoschnąca – wysycha w ciągu ok. 2 godzin, pozwala na użytkowanie pomieszczenia już pod 12 godzinach.

NAKŁADANIE

Podłoże powinno być:
- stabilne,
- suche,
- czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz innych warstw mogących osłabić przyczepność lakieru, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów;
- równe, bez spękań (ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania);
do napraw powierzchniowych podłoża zalecane jest użycie masy FINITO
- pokryte farbą podkładową INITIUM COLOR

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia, nie należy rozcieńczać go wodą. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Barwienie:

Produkt zdefiniowany kolorystycznie.

 

Malowanie:

Prace należy wykonywać etapami – za etap przyjmuje się wykonanie powierzchni o wielkości 1 m². Farbę należy nakładać pędzlem w jednej warstwie.
Po ok. 2 minutach od nałożenia farby można przystąpić do jej modelowania.


Uwaga: powierzchnia jest podatna na modelowanie do 15 minut. Farbę należy modelować suchym, szerokim pędzlem (ok. 14 cm), o krótkim, miękkim włosiu. Zależnie
od efektu jaki chce się uzyskać, pędzel należy prowadzić ruchami równoległymi, skośnymi, okrężnymi lub krzyżowymi. Końcowy efekt dekoracyjny jest uzależniony
od użytych narzędzi oraz inwencji osoby wykonującej dekorację.

 

WYDAJNOŚĆ

Wydajność wynosi do 7 m²/ 1 litra farby.

Wydajność zależy:

 • od struktury i chłonności podłoża,

 • od sposobu jego przygotowania,

 • od zamierzonego efektu dekoracyjnego,

 • od doświadczenia wykonawcy,

 • od ilości warstw,

 • od wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1

Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 godzinach*

Całkowity czas schnięcia (rozpoczęcie użytkowania): ok. 12 godzin*

Ważność:  24 miesiące

*Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie ≤ 199,9 g/l, dopuszczalna
zawartość LZO (VOC) 200 g/l.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Do malowania większych powierzchni należy używać produktów z jednej partii produkcyjnej bądź wymieszać zawartości wszystkich opakowań w jednym pojemniku.
Efekt końcowy uzależniony jest od sposobu aplikacji i oświetlenia w dekorowanym pokoju.
Narzędzia należy czyścić wodą z detergentem, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.
Chronić przed dziećmi.
Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [ WE 247-500-7] i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu [ WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami
(powyżej 30˚C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0˚C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Okres przydatności do użycia lakieru wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 1L

Produkt użyty w następujących efektach:

zen_perlowy_aranz_mala.jpg