WERNIKS KAMELEON

PRZEZNACZENIE

Tworzy na ścianach dekoracyjną powłokę, która nadaje połysk i pogłębia barwę. Służy do dekoracyjnego pokrywania powierzchni tynków oraz farb strukturalnych. Nadaje się do każdego rodzaju pomieszczeń. Dzięki wypełniaczom o właściwościach interferencyjnych, werniksy zmieniają kolor w zależności od kąta padania światła.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.

Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 0,05 - 0,07 l/m² na 1 warstwę (1 l produktu daje ok. 15 m² dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

WŁAŚCIWOŚCI

Tworzy trwałą, dekoracyjną powłokę; ułatwia utrzymanie czystości; łatwy w aplikacji.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

 

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw. Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce! WERNIKS KAMELEON należy nakładać za pomocą pędzla lub wałka na powierzchni ok. 0,3 - 0,5 m² i natychmiast rozpocząć kreowanie efektów dekoracyjnych. Kreowanie efektów można rozpocząć bez wstępnej aplikacji. Efekty zależą w głównej mierze od inwencji dekorującego oraz od użytych narzędzi.

 

 

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1 - 3

Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 h

Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 4 h

Rozcieńczalnik: woda; w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5 - 10%

Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność: 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 0,3L, 1L

Produkt użyty w następujących efektach:

ATLAS sp.z o.o.
ul. Św.Teresy 105
91-222 Łódź

NIP 947-193-64-67
REGON 100253695
KRS 264887

Zakład Produkcyjny Wrocław
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław

tel. +48 71 33 66 651
faks: +48 71 33 67 098
e-mail: fox_biuro@atlas.com.pl

Infolinia dotycząca produktów:
605 613 777 - czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00
 
Szczegółowa mapa kontaktów

Export Department:

tel. +48 42 714 0792

e-mail:  export@atlas.com.pl