SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

PRZEZNACZENIE

Gotowa do użycia, wodorozcieńczalna szpachlówka przeznaczona do uzupełniania powierzchniowych i głębokich ubytków, nierówności w postaci rys, pęknięć i szczelin na powierzchni drewna i materiałów drewnopochodnych.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków

Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

Gotowa do użycia; biała; dobra przyczepność do podłoża; wysoka odporność mechaniczna; po wyschnięciu, może być szlifowana, heblowana, cięta i wiercona; idealna pod emalie kryjące.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być starannie oczyszczone, suche, gładkie i równe, wolne od kurzu, tłustych i żywicznych plam. Drewno zażywiczone i zatłuszczone przemyć benzyną ekstrakcyjną i wysuszyć. Właściwe przygotowanie podłoża ułatwia i przyśpiesza aplikację. 

Przygotowanie produktu: Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

Barwienie:

Produkt jest gotowy do użycia.

Aplikacja:

Szpachlówkę należy nakładać równomiernie, mocno dociskając celem wypełnienia całego ubytku, przy pomocy szpachelki metalowej. W przypadku szerszych szczelin lub większych nierówności należy kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzednich. Po wyschnięciu, szpachlowaną powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym. Po odpyleniu powierzchni można przystąpić do jej malowania lub lakierowania.

300g

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1 lub więcej

Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 h; w przypadku dużych ubytków do 24 h

Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 2 h

Rozcieńczalnik: woda, w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5 - 10 %

Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność: 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

OPAKOWANIA

Plastykowy pojemnik 300 g

ATLAS sp.z o.o.
ul. Św.Teresy 105
91-222 Łódź

NIP 947-193-64-67
REGON 100253695
KRS 264887

Zakład Produkcyjny Wrocław
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław

tel. +48 71 33 66 651
faks: +48 71 33 67 098
e-mail: fox_biuro@atlas.com.pl

Infolinia dotycząca produktów:
605 613 777 - czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00
 
Szczegółowa mapa kontaktów

Export Department:

tel. +48 42 714 0792

e-mail:  export@atlas.com.pl