SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

szpachlowka-uniwersalna_p_1604_20201019_

PRZEZNACZENIE

SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA przeznaczona jest do uzupełniania powierzchniowych i głębokich ubytków, nierówności w postaci rys, pęknięć i szpar. Rekomendowana jest do niewielkich ubytków i zarysowań (po rozcieńczeniu możliwość aplikacji pędzlem) – dzięki zastosowaniu wypełniacza o drobnym uziarnieniu. Do stosowania tylko wewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI

  • wysokiej jakości materiał wypełniający - zawiera do 75 % wysokiej jakości wypełniaczy przez co łatwo się nakłada i wygładza

  • gotowa do użycia

  • posiada wysoką przyczepność – doskonale przylega do podłoża, również na brzegach i narożnikach materiału

  • stanowi idealne wykończenie pod lakiery, emalie, bejce i woski

  • po wyschnięciu pozostaje elastyczna, może być szlifowana, heblowana, cięta i wiercona

  • posiada wysoką odporność mechaniczną

GŁÓWNE PARAMETRY

  • ilość warstw - 1 lub więcej

  • czas schnięcia - 2 h, w przypadku dużych ubytków 24 h

  • nakładanie 2 warstwy - po ok. 2 godzinach

  • zużycie zależy od wielkości wypełnianego ubytku. 

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

OPAKOWANIA

Dostępne opakowania - wiadra plastikowe: 150 g, 1250g.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być starannie oczyszczone, suche, gładkie i równe, wolne od kurzu, tłustych i żywicznych plam. Drewno zażywiczone i zatłuszczone przemyć benzyną ekstrakcyjną i wysuszyć. Właściwe przygotowanie podłoża ułatwia i przyśpiesza aplikację. 

Przygotowanie produktu: Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

Barwienie:

Produkt jest gotowy do użycia.

Aplikacja:

Szpachlówkę należy nakładać równomiernie, mocno dociskając celem wypełnienia całego ubytku, przy pomocy szpachelki metalowej. W przypadku szerszych szczelin lub większych nierówności należy kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzednich. Po wyschnięciu, szpachlowaną powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym. Po odpyleniu powierzchni można przystąpić do jej malowania lub lakierowania.