EFEKT RDZA - zestaw

rdza_JETQ_35P.jpg

PRZEZNACZENIE

Dekoracyjne lub ochronne malowanie powierzchni ścian

i sufitów wewnątrz budynków. Służy do dekoracyjnego pokrywania powierzchni tynków oraz farb.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków. Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

Łatwy w aplikacji; kryjący; dekoracyjny; nadaje malowanej powierzchni perłowy odcień; ułatwia utrzymanie czystości.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Barwienie:

Produkt gotowy do użycia.

 

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

PRODUKT 1 nałożyć za pomocą gąbki. Strukturę wykonać stemplując gąbką (o dużych oczkach). Pracować etapami unikając wyraźnych łączeń. Następnie miejscami naprzemiennie (ilość plam/miejsc uzależniona od oczekiwanego efektu końcowego) nakładać gąbką PRODUKT 2, formując smugi, plamy, zacieki imitujące rdzę.

W trakcie pracy można dokładać na mokrą powierzchnię wybrany produkt, w zależności od oczekiwań gotowego efektu. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

W trakcie pracy można dokładać na mokrą powierzchnię wybrany produkt, w zależności od oczekiwań gotowego efektu. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

 

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się:

PRODUKT 1 ok. 0,04 kg/m² (1 kg produktu daje ok. 25 m² dekoracji), PRODUKT 2 daje 0,04 kg/m² (1 kg produktu daje ok. 25 m² dekoracji).

Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1 - 2

Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 h

Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 3 h

Rozcieńczalnik: nie zalecamy rozcieńczania farby

Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność: 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5 °C do +30 °C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.

 

OPAKOWANIA

Zestaw na 10m²

Produkt użyty w następujących efektach: