PATYNA PERŁOWA

PATYNA_PERLOWA_1L__3d__wiadro_JETS_11.jp

PRZEZNACZENIE

Dekoracyjne lub ochronne malowanie powierzchni ścian

i sufitów wewnątrz budynków. Służy do dekoracyjnego pokrywania powierzchni tynków oraz farb strukturalnych. Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków. Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

Łatwa w aplikacji; kryjąca; dekoracyjna; nadaje malowanej powierzchni perłowy odcień; ułatwia utrzymanie czystości.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Barwienie:

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS.

 

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce! Farbę należy nanosić za pomocą pędzla lub wałka. Jeżeli wymagane jest nałożenie drugiej warstwy, należy pamiętać, aby drugą warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 3 godzinach, zależnie od podłoża, temperatury

i wilgotności względnej powietrza). Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły, unikając przerw w pracy.

 

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 0,08 l/m² na 1 warstwę (1 l produktu daje ok. 12 m² dekoracji). Wydajność zależy od struktury

i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1 - 2

Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 h

Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 3 h

Rozcieńczalnik: nie zalecamy rozcieńczania farby

Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność: 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 1L, 4L

Produkt użyty w następujących efektach: