MECH DEKORACYJNY

mech_dekoracyjny_opakowanie.jpg

MECH DEKORACYJNY - efekt dekoracyjny do wnętrz


Opis i przeznaczenie:

daje możliwość tworzenia indywidualnej i niepowtarzalnej ściany porośniętej mchem. Dzięki wysoko wyselekcjonowanym składnikom, delikatnie skrzy odbijając światło, tworząc w ten sposób wrażenie porannej rosy na poszyciu lasu.

MECH DEKORCYJNY jest szczególnie polecany do budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej (biur, punktów usługowych, galerii handlowych).

Podłoże powinno być:

 • dostatecznie nośne,

 • wysezonowane do stanu powietrzno-suchego - przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i  55 % wilgotności, w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć):

- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości,

- dla ścian i stropów betonowych - co najmniej 28 dni,

 • równe

 • oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych,

 • zagruntowane GRUNTEM SCZEPNYM - gdy podłoże ma niską chłonność lub charakteryzuje się gładką powierzchnią


Właściwości:

Zastosowanie szklanych mikrokulek jako wypełniacza daje następujące korzyści:

 • pozwala obniżyć kurczliwość powłok przy wysychaniu, dzięki możliwe jest wykonanie grubszej warstwy, bez ryzyka jej popękania,

 • tynk nie wymaga impregnacji,

 • tynk posiada dużą wytrzymałość mechaniczną (uderzenie), dzięki czemu znajduje zastosowane w dużych obiektach, np. hotelach,

 • poprawia odporność na promieniowanie UV,

 • poprawia właściwości izolacyjne,

 • zmniejsza nasiąkliwość

 • możliwość zastosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.


Wydajność:

Średnio zużywa się:

- MECH DEKORACYJNY w kolorze jasnozielonym ok. 1,4 kg/m² (0,5 kg produktu daje ok. 3,5 m² dekoracji),

- MECH DEKORACYJNY w kolorze ciemnozielonym ok. 0,5 kg/m² (1,7 kg produktu daje ok. 3,5 m² dekoracji).

Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy.

Szczegółowe informacje na temat produktu zawarte są w dokumentacji technicznej dostępnej na stronie.

Produkt użyty w następujących efektach:

fox_mech_dekoracyjny.jpg