MAESTRO lekka gładź polimerowa

maestro_rgb.jpg

PRZEZNACZENIE

Wykonywanie gładzi - na powierzchni ścian i sufitów, wewnątrz budynków.

 Całopowierzchniowe szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych.

 Spoinowanie płyt gipsowo - kartonowych z użyciem taśmy.

 Wklejanie listew narożnikowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Gładź FOX DEKORATOR MAESTRO produkowana jest jako gotowa do użycia masa na bazie spoiw żywicznych, lekkich wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących.

 

 • Kolor jasnoszary:

- umożliwia kontrolę postępu prac, wyraźnie zmieniając odcień podczas wysychania i szlifowania,

- ułatwia korektę niedoskonałości powierzchni,

- stanowi neutralne podłoże do malowania farbami w różnych kolorach, także w jasnych pastelowych barwach,

- nie stanowi obciążenia dla wzroku Wykonawcy.

 

 • Łatwa do nakładania i profilowania – specjalnie dobrane parametry reologiczne pozwalają na aplikację pacą, wałkiem lub agregatem, bez rozcieńczania. Gładź wykazuje się wysoki poślizg podczas aplikacji, równomiernie się rozprowadza, nie spływa z narzędzi i nie chlapie.

 

 • Idealnie gładka, bez konieczności poprawek tego samego pola roboczego – selekcjonowane wypełniacze mineralne o drobnym uziarnieniu umożliwiają uzyskanie idealnie gładkiej, aksamitnej powierzchni już przy pierwszym zagładzeniu.

 

 • Lekka masa i stabilna konsystencja minimalizuje wysiłek wykonawcy:

- zredukowany ciężar masy na narzędziach podczas nakładania i zagładzania,

- nie wymaga przemieszania podczas pracy przez co najmniej  3 godziny.

 

 • Wytrzymała i elastyczna - elastyczne wiązania polimerowe zapewniają wysoką przyczepność do podłoża i odporność na pękanie szpachlowanych powierzchni, nawet dla warstwy o grubości 5 mm. Umożliwia to:

- spoinowanie plyt g-k,

- wklejanie listew narożnikowych

- szpachlowanie miejscowo nierównego podłoża w jednej warstwie, jeśli grubość nakładanej gładzi w największym zagłębieniu nie przekracza 5 mm.

 

 • Uniwersalna – umożliwia wszystkie poziomy szpachlowania Q1 - Q4 (PSG1 - PSG4). Poziomy szpachlowania od PSG1 do PSG4 podane w Warunkach technicznych wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy wyd. Polskie Stowarzyszenie Gipsu są zgodne z opracowanymi przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Gipsowego EUROGYPSUM i odpowiadają poziomom jakości powierzchni, odpowiednio od Q1 do Q4.

 • Bezpieczna aplikacja „mokre na mokre” - taka technologia skraca czas realizacji i minimalizuje ryzyko powstawania pęcherzy.

 

 • Bezpyłowa obróbka „na mokro” - łatwe profilowanie i wygładzanie zwilżonej związanej powierzchni umożliwia uzyskanie równego gładkiego wykończenia, bez konieczności szlifowania - szybka i czysta realizacja prac remontowych bez pylenia.

 

 • Do szlifowania ręcznego i mechanicznego - równowaga elastyczności i wytrzymałości pozwala na łatwą obróbkę powierzchni zarówno ręcznie, jak i mechanicznie.

 

 • Minimalne pylenie podczas szlifowania - redukcja pyłu do minimum zarówno w powietrzu podczas szlifowania, jak i pozostałości na ścianie.

 • Bardzo wydajna - przeciętne zużycie 0,7 kg/m2/warstwę (2-krotnie mniejsze w stosunku do tradycyjnych gładzi).

DANE TECHNICZNE

Max. grubość warstwy: 5 mm

Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C;

Wilgotność w pomieszczeniu w trakcie prac: do 70%

Czas wysychania: ok. 6 godzin (warstwa grubości 1 mm*)

Aplikacja warstwy wykończeniowej (farba, efekt dekoracyjny, itd.): po 24 godzinach*

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Rozwarstwienie masy w opakowaniu (wydzielenie płynu)
w okresie jej przechowywania jest zjawiskiem naturalnym. Przed użyciem należy przemieszać masę celem wyrównania konsystencji.

 

Podczas prac należy uważać, aby nie zanieczyścić materiału pozostającego w opakowaniu, ponieważ może to spowodować pogorszenie jego parametrów. Pozostały w opakowaniu, niewykorzystany materiał należy zabezpieczyć folią, a opakowanie szczelnie zamknąć. Wykorzystać do końca terminu przydatności.

 

Gładzi nie można wykonywać na podłożach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci.

 

Nie zaleca się wykonywać gładzi w pomieszczeniach
o wilgotności względnej powietrza przekraczającej przez dłuższy czas 70%.

 

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe - prostokątne wiadro ułatwiające pracę wałkiem - 14 kg.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

 • nośne i wysezonowane do stanu powierzchniowo suchego - przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży wynosi odpowiednio:

- 1 tydzień na każdy cm grubości dla nowych tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych,

- 28 dni dla ścian i stropów betonowych.

Powyższe dane dotyczą warunków standardowych (20 °C

i 55% wilgotności). W innych warunkach czasy te mogą ulec zmianie.

 • oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność gładzi, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby
  i środków antyadhezyjnych,

 • zagruntowane

- farbą podkładową FOX DEKORATOR INITIUM,

- preparatem gruntującym FOX DEKORATOR PRIMER -
w przypadku nadmiernej chłonności podłoża.

 

Przygotowanie masy

Produkt gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji. Używać mieszadeł, które nie powodują napowietrzania masy. Masa jest gotowa do użycia w przypadku aplikacji ręcznej, nie wymaga rozcieńczania również przy aplikacji wałkiem lub aplikacji mechanicznej. Dopuszczalne jest rozcieńczenie masy czystą wodą

w ilości do 2%.

 

Nakładanie gładzi

Aplikacja pacą

Masę należy nakładać równomiernie za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, dociskając do podłoża. Nie należy przekraczać maksymalnej grubości warstwy.

Aplikacja wałkiem

Masę należy nanosić za pomocą wałka (rekomendowany wałek poliamidowy dedykowany do gładzi), równomiernie rozprowadzając ją po podłożu. Naniesioną warstwę wygładzić za pomocą pacy ze stali nierdzewnej w czasie nie dłuższym niż 10 minut od jej nałożenia.

 

 

Aplikację kolejnych warstw można przeprowadzić na jeden
z dwóch sposobów:

- „mokre na mokre” - kolejna warstwa może być nakładana na wstępnie związaną warstwę wcześniejszą – jej powierzchnia powinna być matowa i sucha w dotyku, co następuje zazwyczaj po około 2 godzinach od nałożenia (w temperaturze 20 °C i 55 % wilgotności),

- „mokre na suche” - jeśli kolejna warstwa będzie aplikowana po stwardnieniu i wyschnięciu warstwy wcześniejszej, rekomendowane jest zwilżenie powierzchni wodą.

Aplikacja mechaniczna

Do aplikacji mechanicznej rekomendowane są następujące urządzania (należy zdemontować główny filtr urządzenia).

Obróbka powierzchni.

Powierzchnię można obrabiać „na mokro” lub „na sucho”.

Bezpyłowa obróbka powierzchni - „na mokro”

Można ją wykonać po stwardnieniu gładzi. Obrabianą powierzchnię należy zwilżyć wodą za pomocą spryskiwacza, odczekać chwilę i zacierać ruchami okrężnymi za pomocą pacy z gąbką, aż do uzyskania powierzchni o żądanej gładkości.

Szlifowanie – „na sucho”

Można je wykonać po całkowitym wyschnięciu powierzchni. Zaleca się stosowanie siatek lub papieru ściernego o gradacji #150-180.

 

Prace wykończeniowe

Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych powierzchnia gładzi musi być odpowiednio sucha (po upływie ok 24 godz. w warunkach normowych) i oczyszczona z pyłu powstałego podczas szlifowania. Malowanie i tapetowanie należy poprzedzić gruntowaniem podłoża, zgodnie z zaleceniami producenta farby lub tapety.

Podczas malowania powłokami malarskimi nie należy przekraczać grubości warstwy 250 цm. Kolejne warstwy powinny być nakładane z zachowaniem przerw technologicznych rekomendowanych przez producenta.

Do malowania gładzi zaleca się użyć:

- farbę ceramiczną FOX DEKORATOR CERAMIC i FOX DEKORATOR CERAMIC INTENSE,

- farbę lateksową FOX DEKORATOR COLOR MATT.

 

Efekty dekoracyjne FOX DEKORATOR należy wykonywać zachowując przerwy technologiczne między warstwami zgodnie z zaleceniami Karty Technicznej danego produktu.

WYDAJNOŚĆ

Wykonywanie gładzi

Średnio zużywa się: ok. 0,7 kg masy na 1 m2 dla jednej warstwy.
Zużycie, w zależności od rodzaju podłoża i grubości aplikowanej warstwy, może ulec zmianie.

Spoinowanie płyt

Średnio zużywa się ok. 0,5 kg na 1 mb połączenia płyt gipsowo-kartonowych. (zużycie zależy od grubości oraz kształtu i sposobu profilowania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych).