LAKIER DEKORACYJNY

lakier_dekoracyjny_1L__3d__wiadro_JETS_1

PRZEZNACZENIE

Odporny na alkalia, transparentny, bezbarwny, dyspersyjny lakier. Służy do dekoracyjnego pokrywania powierzchni tynków oraz farb, umożliwiając wykończenie matowe, satynowe lub perłowe. Znajduje zastosowanie również przy wykonywaniu przecierek - wielobarwnego ozdabiania ścian.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.

Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

Odporny na zmywanie; wykończenie w zależności od rodzaju matowe, satynowe lub perłowe; łatwy w aplikacji.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

Barwienie:

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS.

 

Nakładanie:

LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy nakładać przy pomocy wałka, pędzla lub narzędzi dekoratorskich. W zależności od podłoża należy nałożyć jedną lub dwie warstwy lakieru. Przed lakierowaniem tynków dekoracyjnych całą powierzchnię odkurzyć miękkim pędzlem. Należy pamiętać, że LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy nakładać na suche tynki dekoracyjne. Przy efektach wymagających lakierowania wstępnego, należy LAKIER DEKORACYJNY rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1.

 

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 0,07 - 0,1 l/m² na 1 warstwę (1 l produktu daje ok. 15 m² dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1 - 3

Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 h

Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 4 h

Rozcieńczalnik: woda; w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5 - 10%

Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność: 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 1L, 3L

Produkt użyty w następujących efektach: