KALAHARI MATT

KALAHARI_MATT_075L__3d__wiadro_JETS_11.j

PRZEZNACZENIE

Farba KALAHARI MATT służy do dekoracyjnego lub ochronnego malowania ścian i sufitów pomieszczeń wewnątrz budynków. 

WŁAŚCIWOŚCI

Farba KALAHARI MATT produkowana jest na bazie spoiwa akrylowego z dodatkiem wysokiej jakości pigmentów, wypełniaczy i środków chemicznych.

 • Wysoka siła krycia.

 • Głęboko matowa – nadaje podłożu eleganckie wykończenie oraz niweluje jego niedoskonałości.

 • Zawiera wosk – ułatwia usuwanie plam i zabrudzeń oraz zapewnia podwyższoną odporność na wodę i zachlapania.

 • Doskonałe parametry aplikacyjne – łatwo się nakłada, nie chlapie podczas malowania, nie powoduje smug.

 • Paroprzepuszczalność – ułatwia oddychanie ścian i mikrowentylację pomieszczeń.

 • Dostępna w 9 kolorach – cytryn, agat, rubin, topaz, szafir, ametyst, szmaragd, granit, czarny diament.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być:

 • stabilne,

 • powietrzno-suche,

 • czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów,

 • równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania.

Przygotowanie produktu:

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, nie należy rozcieńczać jej wodą. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do farb celem wyrównania konsystencji.

Barwienie:

Produkt zdefiniowany kolorystycznie.

 

Malowanie:

Prace należy wykonywać etapami – za etap przyjmuje się wykonanie powierzchni o wielkości 1 m². Farbę należy nakładać pędzlem w jednej warstwie. Po ok. 2 minutach od nałożenia farby można przystąpić do jej modelowania.

 

Uwaga: powierzchnia jest podatna na modelowanie przez 3-5 min. Farbę należy modelować suchym, szerokim pędzlem (ok. 14 cm), o krótkim, miękkim włosiu. Zależnie od efektu jaki chce się uzyskać, pędzel należy prowadzić ruchami równoległymi, skośnymi, okrężnymi lub krzyżowymi. Końcowy efekt dekoracyjny jest uzależniony od użytych narzędzi oraz inwencji osoby wykonującej dekorację

 

 

WYDAJNOŚĆ

Wydajność wynosi do 7 m²/ 1 litra farby przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej powierzchni.

Wydajność zależy:

 • od struktury i chłonności podłoża,

 • od sposobu jego przygotowania,

 • od zamierzonego efektu dekoracyjnego,

 • od doświadczenia wykonawcy,

 • od ilości warstw,

 • od wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1-2

Czas schnięcia: ok. 1h dla jednej warstwy*

Nakładanie drugiej warstwy: po ok. 2h*

Krycie jakościowe: II (PN-89/C-81536)

Połysk: 5, głęboki mat (PN-EN ISO 2813)

Ważność:  24 miesiące

*W zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu

WYMAGANIA TECHNICZNE

Farba wewnętrzna KALAHARI MATT: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie poniżej 1 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Przed przystąpieniem do malowania należy sprawdzić ostateczny kolor na małej próbce.

Na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą może powodować efekt różnych odcieni farby.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

Chronić przed dziećmi. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki. W trakcie natrysku stosować bezwzględne środki ochronne dróg oddechowych, oczu i rąk.

Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 1L

Produkt użyty w następujących efektach:

aranz_kalahari_matt.jpg