INITIUM COLOR farba podkładowa

INITIUM_COLOR_1L__3d__wiadro_JETS_11.jpg

PRZEZNACZENIE

Farba INITIUM COLOR służy do wykonywania podkładowej warstwy malarskiej na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. 

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.

Rodzaje podłoża: tynki cementowo-wapienne i cementowe; podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów); ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego; tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki; gładzie i szpachlówki polimerowe; płyty g-k i OSB; tapety papierowe, winylowe i z włókna szklanego; akrylowe powłoki malarskie.

WŁAŚCIWOŚCI

Występuje w gotowym kolorze, ujednolica oraz wyrównuje strukturę i wybarwienie podłoża, poprawia krycie, zmniejsza zużycie oraz ułatwia aplikację farb nawierzchniowych i dekoracyjnych.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być: stabilne; powietrzno-suche; czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów; równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania; do napraw powierzchniowych podłoża zalecane jest użycie masy FINITO; zagruntowane - podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności lub pylące zagruntować emulsją  gruntujących PRIMER; na podłoża niechłonne, takie jak płyty g-k lub powierzchnie pokryte farbami emulsyjnymi, można nakładać farbę podkładową INITIUM COLOR bez konieczności gruntowania emulsją gruntującą. 

 

Przygotowanie farby
Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji.

Malowanie
Farbę należy nanosić na przygotowane podłoże w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. 
W zależności od chłonności i struktury podłoża malowanie należy przeprowadzić jedno- lub dwukrotnie. Drugą warstwę farby należy nanosić po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Malowanie farbą nawierzchniową i dekoracyjną można rozpocząć po ok. 2 godzinach, gdy nałożona farba podkładowa jest odpowiednio sucha.

 

 

WYDAJNOŚĆ

1 litr farby wystarcza średnio na ok. 9 m², w zależności od struktury i chłonności podłoża, sposobu przygotowania podłoża, doświadczenia wykonawcy, ilości warstw oraz metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok. 1,4 kg/dm³
Lepkość: 7000-10000 cP lepkościomierz Brookfield 
Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia farby: od +5 °C do +25 °C
Wilgotność względna w trakcie prac i schnięcia farby: poniżej 80 %
Ilość warstw: 1 - 2
Czas schnięcia do stopnia 3 (temp. 23 °C ± 2 °C, przy wilgotności wzg. pow. 55 ± 5 %): ok. 2 godziny* 
Nakładanie 2 warstwy: po ok. 3 godzinach*
Nakładanie farby nawierzchniowej: po minimum. 2 h*

*W zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. 

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby. 
Chronić przed dziećmi. W trakcie natrysku stosować bezwzględne środki ochronne dróg oddechowych, oczu

i rąk. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i oznakowanych opakowaniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C)

i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przechowywania produktu w opisanych warunkach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

 

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 1L

Produkt użyty w następujących efektach: