INITIUM farba podkładowa do wnętrz

initium_5l.jpg

PRZEZNACZENIE

Farba INITIUM służy do wykonywania podkładowej warstwy malarskiej na ścianach i sufitach wewnątrz budynków.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.

Rodzaje podłoża: tynki cementowo-wapienne i cementowe; podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów); ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego; tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki; gładzie i szpachlówki polimerowe; płyty g-k i OSB; tapety papierowe, winylowe i z włókna szklanego; akrylowe powłoki malarskie.

WŁAŚCIWOŚCI

Biała; ujednolica i wyrównuje właściwości podłoża pod względem wybarwienia i struktury; poprawia krycie i zmniejsza zużycie farby nawierzchniowej; ułatwia aplikację farb nawierzchniowych.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: stabilne, powietrzno-suche, czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów, - równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania; do napraw powierzchniowych podłoża zalecane jest użycie masy FINITO, - zagruntowane - podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności lub pylące zagruntować emulsją gruntujących PRIMER; na podłoża niechłonne, takie jak płyty g-k lub powierzchnie pokryte farbami emulsyjnymi, można nakładać farbę podkładową INITIUM bez konieczności gruntowania emulsją gruntującą.

Przygotowanie produktu:

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową

z mieszadłem do farb celem wyrównania konsystencji. W przypadku aplikacji maszynowej, dopuszcza się możliwość rozcieńczenia preparatu czystą wodą maksymalnie do 10%.

Nakładanie:

Farbę należy nanosić na przygotowane podłoże w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.

W zależności od chłonności i struktury podłoża malowanie należy przeprowadzić jedno- lub dwukrotnie. Drugą warstwę farby należy nanosić po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Malowanie farbą nawierzchniową można rozpocząć po ok. 2 godzinach, gdy nałożona farba podkładowa jest odpowiednio sucha.

 

 

WYDAJNOŚĆ

Wydajność farby wynosi do 9 m² z 1 litra farby, przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej powierzchni. Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok. 1,4 kg/dm³

Temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1-2

Czas schnięcia: do 2h

Rozcieńczalnik: woda

Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność: 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu, pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby. Chronić przed dziećmi. W trakcie natrysku stosować bezwzględne środki ochronne dróg oddechowych, oczu

i rąk. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki. Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i oznakowanych opakowaniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C)

i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przechowywania produktu w opisanych warunkach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 1L, 5L, 10L