INDUSTRIALNA RDZA

INDUSTRIALNA_RDZA_8kg__3d_wiadro_JETR_57

PRZEZNACZENIE

Tynk INDUSTRIALNA RDZA służy do tworzenia dekoracyjnych efektów na ścianach pomieszczeń wewnątrz budynków. Pozwala na aranżację zarówno pomieszczeń nowoczesnych jak i klasycznych. Jest szczególnie polecany do budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej (biur, punktów usługowych, galerii handlowych).

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków. Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

INDUSTRIALNA RDZA to specjalistyczny, wodorozcieńczalny tynk akrylowy, produkowany na bazie wysokogatunkowej dyspersji z dodatkiem wyselekcjonowanych środków pomocniczych oraz specjalnych wypełniaczy metalicznych. Gotowy do użycia – nie wymaga dodatkowego przygotowania. Posiada doskonałe parametry aplikacyjne. Produkt naturalny, idealnie odzwierciedla naturalny efekt rdzy. Produkt posiada właściwości magnetyczne – pozwala na przyczepienie magnesów. Posiada dobrą przyczepność do różnych podłoży.

NAKŁADANIE

KROK 1 - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane do stanu powietrzno-suchego - przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 % wilgotności, w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć): - dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości, - dla ścian i stropów betonowych - co najmniej 28 dni, całkowicie suche, równe – ewentualne ubytki uzupełnić masą FINITO, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych, zagruntowane - PRIMEREM – gdy podłoże ma bardzo wysoką chłonność, – GRUNTEM SCZEPNYM - gdy podłoże ma niską chłonność lub charakteryzuje się gładką powierzchnią.

KROK 2 - NAKŁADANIE EFEKTU

Sposób 1 (uzyskanie efektu - Korozja)

Etap 1Nałożenie tynku. INDUSTRIALNA RDZA jest produktem gotowym do użycia. Nie należy rozcieńczać go wodą. Przed rozpoczęciem pracy zawartość pojemnika dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji. Tynk należy nakładać na gładko pacą wenecką.

Etap 2. Aktywacja procesu korozji. AKTYWATOR RDZY należy nałożyć na warstwę tynku za pomocą atomizera, pędzla, gąbki lub plastikowych pompek natryskowych. W przypadku dużych powierzchni, prace należy prowadzić etapami – aktywator aplikować po wykonaniu pola ok. 1-2 m² tynku. Aplikacja aktywatora powinna być w miarę równomierna dla całej powierzchni. Aktywator można jeszcze kilkakrotnie nanosić punktowo w celu spotęgowania w wybranych miejscach efektu korozji, o ile powłoka nie wyschła w całości. Całość pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA! Efekt końcowy zależy od wielu czynników: Narzędzie, którym nakładany jest aktywator:

- zraszanie atomizerem - powstaje efekt z zaciekami,

- zraszanie atomizerem i zagładzanie zacieków pacą – powstaje efekt jednolity,

- zraszanie atomizerem i tapowanie gąbką – powstaje efekt trójwymiarowy o nierównej powierzchni.

Moment aplikowania aktywatora:

- aplikując aktywator na lekko podsychającą powierzchnię uzyskamy kolory pomarańczowo-brązowe,

- aplikując aktywator na mokrą powierzchnię uzyskamy kolory jasnopomarańczowy i żółty.

Ilość i częstotliwość użycia aktywatora - przy dużej ilości aktywatora, tworzą się zacieki.

Czas schnięcia aktywatora. Im wolniej będzie przebiegało schnięcie, tym więcej wystąpi przebarwień. W związku z tym sposób użycia aktywatora należy doświadczalnie dostosować do warunków schnięcia, takich jak: wilgotność, temperatura, przeciągi.

Etap 3. Dodatkowa warstwa tynku. W celu uzyskania bardziej strukturalnej powierzchni, po ok. 6 godzinach, można nałożyć miejscowo dodatkową drugą warstwę tynku. Należy ją dokładać gąbką. W ten sposób można stworzyć miejsca imitujące mocną korozję blachy. Natychmiast po nałożeniu spryskujemy aktywatorem i delikatnie stemplujemy gąbką.

Sposób 2 (uzyskanie efektu - Stal Kortenowska) AKTYWATOR RDZY należy dodać do tynku INDUSTRIALNA RDZA i dokładnie wymieszać. Tynk należy nakładać na gładko pacą wenecką. Pozostawiając na powierzchni ślady po ruchach pacą, w końcowym efekcie otrzymuje się delikatne przebarwienia koloru. Natomiast dokładnie zagładzenie powierzchni pozwala uzyskać efekt stali kortenowskiej.

UWAGA! Po połączeniu tych dwóch produktów należy wykonać dekorację w czasie 2 - 3 dni (po tym czasie aktywacja następuje w pojemniku i produkt ulega utwardzeniu). Aby spowolnić ten proces należy, w przypadku przerw w pracy, zabezpieczyć powierzchnię INDUSTRIALNEJ RDZY folią dołączoną do opakowania.

KROK 3 – ZABEZPIECZANIE POWIERZCHNI

Po minimum 24 godzinach nałożyć przy pomocy wałka warstwę ochronną z LAKIERU DEKORACYJNEGO - satyna. W celu uzyskania efektu o silniejszej korozji, proces rdzewienia można wydłużyć i dopiero po tygodniu zabezpieczyć powierzchnię Lakierem Dekoracyjnym. Kolory efektu po pokryciu powierzchni Lakierem Dekoracyjnym ulegają wysyceniu.

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 1 kg tynku na 1 m².

Zużycie zależy od:

- struktury i chłonności podłoża;

- sposobu przygotowania podłoża;

- zamierzonego efektu dekoracyjnego;

- doświadczenia wykonawcy;

- grubości i ilości aplikowanych warstw;

- wybranej metody aplikacji.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok 2,5 kg/dm³

Lepkość: ok. 60000 (lepkościomierz Brookfield 7/20) Temperatura przygotowania tynku oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia: od +10 °C do +30 °C

Wilgotność względna w trakcie prac i schnięcia tynku: poniżej 80%

Ilość warstw: 1-2

Czas schnięcia do 3 stopnia (temp. 23 °C ± 2 °C, przy wilgotności wzg. pow. 55±5%): ok. 2 godziny*

Nakładanie 2 warstwy: po ok. 6 godzinach*

Całkowity czas schnięcia (rozpoczęcie użytkowania):

ok. 24 godziny*

 

*Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Tynk INDUSTRIALNA RDZA spełnia wymagania normy

PN-EN 15824:2017-07. Deklaracja właściwości użytkowych nr FOX 225/1/CPR.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Ze względu na ogromną różnorodność podłoży i warunków panujących podczas aplikacji, zalecane jest przygotowanie próbnej płyty przed rozpoczęciem projektu aby sprawdzić kolor i technikę nakładania. Z uwagi na obecność opiłków metalu i zachodzącej reakcji chemicznej, produkt podczas aplikacji może mieć charakterystyczny zapach (przypominający amoniak). Efekt końcowy w dużej mierze zależy od umiejętności wykonawcy, zastosowanego narzędzia pracy, a także od ilości nakładanego produktu. Wydajności i inne parametry przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej są orientacyjne, oparte na podstawie doświadczenia, a także badań, przy zachowaniu optymalnych warunków (ok. +23°C i wilgotność około 55%). W innych warunkach parametry i wygląd efektu mogą ulec zmianie. Nie należy przyspieszać procesu schnięcia powierzchni dekoracji, ponieważ ograniczamy proces rdzewienia. Do tynkowania większych powierzchni należy używać produktów z jednej partii produkcyjnej. Narzędzia należy czyścić wodą z detergentem, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem tynku. Zawiera mieszaninę Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion , 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-metylo-2Hizotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu. W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30oC) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0oC. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 8 kg.

 

Produkt użyty w następujących efektach: