IMPREGNAT WOSKOWY

impregnat-woskowy_p_2038_20201019_121649

PRZEZNACZENIE

Impregnujący i zabezpieczający preparat w postaci emulsji, który daje dodatkowy połysk i ułatwia dalszą pielęgnację powierzchni uzyskanych za pomocą STIUKU KLASYCZNEGO i STIUKU WENECKIEGO FOX DEKORATOR.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.

 

Rekomendowana jest zwłaszcza do pokojów, salonów, korytarzy w budownictwie mieszkaniowym, a także do sal restauracyjnych lub konferencyjnych. 

WŁAŚCIWOŚCI

Tworzy transparentną powłokę, nadaje połysk, zabezpiecza przed zabrudzeniami; ułatwia pielęgnację powierzchni, podkreśla efekt dekoracyjny, wzmacnia kolor.

NAKŁADANIE

Preparat przeznaczony do nakładania na dekorację wykonaną Stiukiem Klasycznym lub Stiukiem Wapiennym.

Przygotowanie podłoża przed nałożeniem Stiuku

Podłoże powinno być:

- stabilne,

- suche,

- czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów,

- równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do nakładania.

 

Przygotowanie produktu

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

 

Nakładanie

IMPREGNAT WOSKOWY FOX DEKORATOR należy nanosić przy użyciu pędzla lub ściereczki z mikrofibry. Nakładać na powierzchnię 0,5 do 1 m² i równomiernie rozprowadzić cienką warstwę. Kiedy delikatnie przysycha należy polerować przy użyciu suchej ściereczki z mikrofibry lub miękkiego tamponu bawełnianego. Po wypolerowaniu jednej części przechodzimy do nakładania i polerowania następnej, aż do całkowitego pokrycia powierzchni.

Jeżeli dany fragment się gorzej wybłyszcza można miejscowo dołożyć Impregnat Woskowy za pomocą ściereczki z mikrofibry i wybłyszczyć.

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 0,016 l/m² na 1 warstwę (0,3 produktu daje ok. 18 m² dekoracji (1l-70m²). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości warstwy, od wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1-2

Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 h*

Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie ok. 2 h*

Całkowity czas schnięcia (rozpoczęcie użytkowania): ok. 12 h*

*Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Przed nałożeniem zaleca się dokonać próby na testowej powierzchni, aby zapoznać się z techniką nanoszenia preparatu.

 

Narzędzia należy czyścić wodą z detergentem, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

 

Chronić przed dziećmi. W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu. W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki

 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przydatności do użycia farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 0,3 l

Produkt użyty w następujących efektach: