GLINKA PROWANSALSKA

karta techniczna

karta charakterystyki

PRZEZNACZENIE

Wykonywanie dekoracyjnych tynków grubo- i cienkowarstwowych – artystyczny, gliniany tynk. Dzięki możliwości zastosowania różnorakich dekoracyjnych domieszek stanowi efektowną dekorację ściany w ciepłych kolorach ziemi. Idealny do wnętrz nowoczesnych i rustykalnych.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.

Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

Ekologiczny tynk gliniany, zdefiniowany kolorystycznie, łatwy w nakładaniu, do wielokrotnego nakładania, zawiera naturalne składniki.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

Zagruntowane – GRUNTEM SCZEPNYM FOX DEKORATOR.

Przygotowanie produktu:

Tynk rozmieszać z wodą w ilości ok. 1,4-1,5 l na każde 5 kg suchej mieszanki (0,28-0,3 l na każde 1 kg suchej mieszanki). Powstałą masę mieszać do otrzymania konsystencji pozwalającej na jej przyczepność do narzędzi i podłoża, zamknąć i koniecznie pozostawić w opakowaniu na 1 h. Po okresie dojrzewania powtórnie zmieszać, można dolać wody do uzyskania preferowanej konsystencji.

Barwienie:

Zalecane tylko dla GLINKI PROWANSALSKIEJ w kolorze naturalnym. Przy użyciu barwników z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR. Najlepiej wlać barwnik do wody i wymieszać przed rozpoczęciem wsypywania tynku. Należy pamiętać, aby jednorazowo zabarwić odpowiednią ilość tynku do wykonania całej dekoracji.

Nakładanie:

Tynk można nakładać cienkowarstwowo - na grubość 1-1,5 mm, lub grubowarstwowo – na grubość od 10 do 20 mm Przed rozpoczęciem nakładania tynku należy całą powierzchnię delikatnie zwilżyć wodą. Gotowy do użycia tynk należy nałożyć na gładko za pomocą pacy ze stali nierdzewnej i pozostawić do wyschnięcia (jeżeli taki jest zamierzony efekt dekoracyjny) lub przystąpić do kreowania dekoracji. Po wyschnięciu strącić miękkim pędzlem niezwiązane ziarna piasku.

Efekt uklepywanej struktury- tynk należy nałożyć za pomocą pacy na grubość ziarna, odczekać aż tynk zacznie przesychać i za pomocą rąk (należy założyć rękawice) uklepywać, zagładzać, formować powierzchnię do pożądanego kształtu.

Efekt wygładzonej struktury- tynk należy nałożyć za pomocą pacy na grubość ziarna, odczekać aż tynk zacznie przesychać i za pomocą pacy zagładzać powierzchnię do jej wyrównania.

Efekt wymywanej struktury- tynk należy nałożyć za pomocą pacy na grubość ziarna i wygładzić. Poczekać do całkowitego wyschnięcia powierzchni tynku, i następnie należy rozpocząć wymywanie przy użyciu gąbki, którą należy regularnie płukać w wodzie i odsączać. Ruchami okrężnymi należy ściągnąć glinę aż do odsłonięcia uziarnienia. Bardzo efektownie wygląda efekt wymywanej struktury przez szablon. Wystarczy umocować szablon na wygładzonym i wyschniętym tynku glinianym i przy użyciu lekko wilgotnej gąbki, zapobiegając spływaniu strużek w dół, delikatnie wymyć wzór szablonu. Następnie należy usunąć szablon i pozostawić do wyschnięcia aż kolory się wyrównają. Po wyschnięciu strącić miękkim pędzlem niezwiązane ziarna piasku.

Wypełnienia dekoracyjne – efekt słomy GLINKA PROWANSALSKA może zawierać specjalnie preparowaną słomę celem uzyskania włóknistego wyglądu. W celu uwidocznienia słomy, po wyschnięciu ściany należy wymyć glinę ruchami okrężnymi.

Uwaga! GLINKA PROWANSALSKA wraz z naturalnymi dodatkami takimi jak słoma nie może być długo przechowywana w formie mokrej. Po zmieszaniu z wodą zużyć w ciągu 3-4 dni.

UWAGA - grubowarstwowe tynki gliniane dużo wolniej wysychają, nawet do 10 dni przy niesprzyjających warunkach.

 

 

Zabezpieczanie:

Jeżeli zachodzi potrzeba zabezpieczenia tynku to po wyschnięciu, tynk można pokryć LAKIEREM DEKORACYJNYM FOX DEKORATOR matowym lub satynowym, w zależności od miejsca zastosowania oraz zamierzonego efektu dekoracyjnego.

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 0,5-1,5 kg/m². Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości warstwy, wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1

Czas schnięcia: 6-72h w zależności od grubości warstwy.

Rozcieńczalnik: woda (0,3 - 0,35 l wody na 1 kg suchego tynku)

Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność: w formie suchej bezterminowo.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Tynk spełnia wymagania PN-EN 998-1:2003. Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 005/CPR

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Słabej jakości stalowe pace weneckie mogą pozostawić widoczne ciemniejsze przebarwienia. Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac Produkt może działać drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać- pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed wilgocią. Nakładać w temperaturze od +5 °C do +30 °C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się. W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

 

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 5 kg, 10 kg

Produkt użyty w następujących efektach:

ATLAS sp.z o.o.
ul. Św.Teresy 105
91-222 Łódź

NIP 947-193-64-67
REGON 100253695
KRS 264887

Zakład Produkcyjny Wrocław
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław

tel. +48 71 33 66 651
faks: +48 71 33 67 098
e-mail: fox_biuro@atlas.com.pl

Infolinia dotycząca produktów:
605 613 777 - czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00
 
Szczegółowa mapa kontaktów

Export Department:

tel. +48 42 714 0792

e-mail:  export@atlas.com.pl