EFEKT GALAXY - zestaw

efekt_galaxy_wiadro.jpg

PRZEZNACZENIE
Efekt GALAXY służy do dekoracyjnego lub ochronnego malowania ścian i sufitów pomieszczeń wewnątrz budynków. 
Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków. Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

ZESTAW ZAWIERA

 • PRODUKT 1 – INITIUM COLOR - farba podkładowa, czarna,

 • PRODUKT 2 – GALAXY -  dekoracyjna farba strukturalna,

 • PRODUKT 3 – GALAXY -  dekoracyjna farba strukturalna,

 • pędzel płaski 7,6 cm do wykonania dekoracji – 2 szt.,

 • gąbka do wykonania dekoracji – 2 szt.,

 • taśma malarska,

 • folia malarska.

WŁAŚCIWOŚCI

 • metaliczny połysk i interferencyjna głębia

 • odporny na mycie

 • gotowy do użycia – nie wymaga dodatkowego przygotowania

 • ekologiczny, wodorozcieńczalny

 • doskonałe parametry aplikacyjne

 • krótki czas wykonania – użytkowanie pomieszczenia już po 12 godzinach

NAKŁADANIE

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

 

Wariant 1 (pędzel)

Czystą i suchą powierzchnię ściany należy pomalować farbą podkładową INITIUM COLOR czarną (P1). Następnie, gdy warstwa podkładowa wyschnie, za pomocą pędzla dołączonego do zestawu nałożyć pierwszy kolor GALAXY (P2), miejscami pozostawiając wolne przestrzenie. Drugi kolor GALAXY (P3) nałożyć wypełniając wolne przestrzenie. Od razu po nałożeniu obu kolorów należy przystąpić do łączenia kolorów i modelowania powierzchni.

Prace należy wykonywać etapami – za etap przyjmuje się wykonanie powierzchni o wielkości 1 m². Uwaga: powierzchnia jest podatna na modelowanie przez około 10 minut. Farbę należy modelować płaskim  pędzlem o krótkim, miękkim włosiu (może być jeden z pędzli dołączonych do zestawu).

Wariant 2 (gąbka)

Powierzchnię ściany pomalować farbą podkładową INITIUM KOLOR czarną (P1) za pomocą wałka sznurkowego. Następnie nałożyć miejscami nałożyć pierwszy kolor GALAXY (P2), stemplując za pomocą gąbki, pozostawiając wolne przestrzenie. W wolnych przestrzeniach nałożyć drugi kolor GALAXY (P3) „metodą mokre na mokre” za pomocą drugiej gąbki dołożonej do zestawu. Prace należy wykonywać etapami – za etap przyjmuje się wykonanie powierzchni o wielkości 1 m².

Końcowy efekt dekoracyjny jest uzależniony od użytych narzędzi oraz inwencji osoby wykonującej dekorację.

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się:

- PRODUKT 1 - ok. 0,11 l/m² (1 l produktu daje ok. 9 m² dekoracji, dla jednej warstwy),

- PRODUKT 2 - ok. 0,12 l/m² (0,3 l produktu daje ok. 2,5 m² dekoracji).

- PRODUKT 3 - ok. 0,12 l/m² (0,3 l produktu daje ok. 2,5 m² dekoracji).

Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy.

DANE TECHNICZNE dla PRODUKTU 2 i 3

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw:

Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 godziny*

Rozcieńczalnik: nie zalecamy rozcieńczania farby

Rozpoczęcie użytkowania pomieszczenia: po ok. 12-24 godzinach*

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji
w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Dane techniczne dla PRODUKT 1 znajdują się w Karcie technicznej farby INITIUM COLOR.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE dla PRODUKTU 2 i 3

Maksymalna zawartość LZO w produkcie poniżej 199 g/l. Dopuszczalna zawartość LZO 200 g/l – Kategoria A/l/FW.

 

Chronić przed dziećmi. Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

 

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

 

Zawiera produkty biobójcze:

- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6,

- masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). CAS:55965-84-9

Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

 

Informacje o bezpieczeństwie dla PRODUKT 1 znajdują się w Karcie technicznej farby INITIUM COLOR.

 

OPAKOWANIA

Zestaw na 5 m²

Produkt użyty w następujących efektach:

GALAXY_BLUE_pedziel_10_RGB.jpg
GALAXY_zielony_niebieski_gabka_10_RGB.jpg