FARBA TABLICOWA

FARBA_TABLICOWA_1L__3d__wiadro_JETS_11.j

PRZEZNACZENIE

FARBA TABLICOWA służy do malowania ścian pomieszczeń wewnątrz budynków.

Tworzy na powierzchni ściany twardą i odporną na zmywanie powłokę, pozwalającą na zapisywanie kredą ścieralnych notatek. W połączeniu z farbą magnetyczną pozwala uzyskać efekt tablicy szkolnej.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.

Rodzaje podłoża: tynki cementowo-wapienne i cementowe; podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów); ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego; tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki; gładzie i szpachlówki polimerowe; płyty g-k i OSB; tapety papierowe, winylowe i z włókna szklanego; akrylowe powłoki malarskie.

WŁAŚCIWOŚCI

​​Kolor czarny, wysoka odporność na ścieranie i zmywanie. wysokowydajna.

FARBA TABLICOWA razem z FARBĄ MAGNETYCZNĄ pozwala uzyskać efekt tablicy szkolnej. Na powierzchni wykonanej z tych dwóch farb można rysować kredą oraz przyczepiać drobne magnesy. Jest to doskonałe rozwiązanie do wykorzystania szczególnie w: - pokojach dziecięcych, szkołach, żłobach, przedszkolach, - biurach, salach konferencyjnych i szkoleniowych, kuchniach, - restauracjach.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być: stabilne; powietrzno-suche; czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów; równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania; do napraw powierzchniowych podłoża zalecane jest użycie masy FINITO.
Chłonne podłoża zagruntować gruntem PRIMER.


Przygotowanie farby
Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać  celem wyrównania konsystencji. 

Malowanie

Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem lub pędzlem. Drugą warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 2 godzinie, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza) i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Farbę należy nakładać w minimum 2 warstwach.

Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach itp. Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły unikając przerw w pracy.

 

WYDAJNOŚĆ

Do 8-10 m²/ 1 l farby przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej powierzchni. Zużycie zależy od: struktury i chłonności podłoża, sposobu przygotowania podłoża, doświadczenia wykonawcy, ilości warstw oraz metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: 1,25 - 1,35 g/cm³
Lepkość mPas: 20000 - 25000 
Zawartość suchej masy: 49 - 52 %
Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia farby: od +5 °C do +30 °C
Wilgotność względna w trakcie prac i schnięcia farby: poniżej 80 %
Czas schnięcia (temp. 23 °C ± 2 °C, przy wilgotności wzg. pow. 55 ± 5 %): ok. 30 minut
Suchość dotykowa: ok. 30 minut
Nakładanie kolejnej warstwy: po 2 h*

*W zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. 

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.

 W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

 Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą może powodować efekt różnych odcieni farby.

 Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

Użytkowanie powłoki:

- podczas usuwania kredy zaleca się częste płukanie ściereczki w czystej wodzie.
- niektóre kredy dostępne na rynku, ze względu na swój skład, mogą pozostawiać ślady na pomalowanej powierzchni, w takich przypadkach należy jeszcze raz zmyć wilgotną ściereczką powierzchnię, następnie wytrzeć powłokę na sucho. Ślad po kredzie powinien znikać.

- aby zminimalizować  zacieki /białe smugi, należy po zmyciu kredy wilgotna gąbką/ściereczką,  wytrzeć powłokę do sucha.

Chronić przed dziećmi. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki. W trakcie natrysku stosować bezwzględne środki ochronne dróg oddechowych, oczu i rąk.
Farbę należy przewozić i przechowywać 
w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 1l