FARBA BETONOWA

farba_betonowa_4kg__3d_wiadro_JETR_57P_2

PRZEZNACZENIE

FARBA BETONOWA FOX DEKORATOR na bazie naturalnych wypełniaczy i spoiwie wapiennym, idealnie nadaje się do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni wewnątrz budynków. Doskonale sprawdza się w aranżacji wnętrz industrialnych, surowych nawiązujących do klimatu obiektów wielkopłytowych lub przemysłowych. Jej powierzchnia nawiązuje wyglądem do betonu, ze swoimi charakterystycznymi przebarwieniami, miejscami widocznym piaskiem, drobnymi ubytkami w powierzchni obok miejsc bardzo równych i gładkich. Doskonale harmonizuje z metalem, szkłem i surowym drewnem.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.

Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

matowa; wygładza niewielkie różnice podłoża, rysy; gotowa i łatwa w aplikacji; zawiera naturalne składniki.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

Zagruntowane - GRUNTEM SCZEPNYM FOX DEKORATOR.

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

Barwienie:

Produkt zdefiniowany kolorystycznie.

 

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce! FARBĘ BETONOWĄ FOX DEKORATOR należy nakładać wałkiem na ograniczonej powierzchni (ok. 0,3 do 1 m², zależy to od sposobu przygotowania podłoża, jego chłonności, a także klimatu panującego w pomieszczeniu) i zagładzić pacą na grubość ziarna, dopóki jest odpowiednio mokra i podatna na odkształcanie. Można miejscowo dokładać farbę

i zagładzić, aż do uzyskania odpowiedniego wyglądu. Metodycznie nakładamy i rozcieramy kolejne części dekorowanej powierzchni, aż do całkowitego jej pokrycia. Bez względu na sposób przygotowania podłoża, aplikujemy przynajmniej dwie warstwy FARBY BETONOWEJ FOX DEKORATOR. Drugą warstwę należy nałożyć po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, po 12 - 24 h. Niektóre efekty mogą wymagać dodatkowej warstwy. Po wyschnięciu całą powierzchnię odkurzyć miękkim pędzlem, celem strącenia nie związanych ziaren piasku.

 

 

Zabezpieczanie:

LAKIER DEKORACYJNY SATYNA FOX DEKORATOR należy aplikować miękkim pędzlem lub aplikatorem flokowym na całej powierzchni. W zależności od miejsca przeznaczenia oraz wyboru efektu (np.: znaczna chropowatość finalnej warstwy dekoracji) może zaistnieć konieczność zastosowania większej liczby warstw lakieru.

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 0,25 - 0,4 l/m² na 1 warstwę. Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw oraz od wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok. 1,6 kg/dm³

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 2 lub więcej

Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 12 h

Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 12 h

Rozcieńczalnik: woda; w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości 5 - 10 %

Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność: 24 miesiące

WYMAGANIA TECHNICZNE

PIASKOWIEC FOX DEKORATOR spełnia wymagania

PN-EN 15824:2010. Deklaracja właściwości użytkowych

nr 306/CPR.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przewozić

i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,

w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem

i przemrożeniem. Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

 

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe: 4L, 8L

Produkt użyty w następujących efektach: