DIAMENTO

DIAMENTO_1L__3d__wiadro_JETS_11.jpg

PRZEZNACZENIE

Farba DIAMENTO służy do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów pomieszczeń wewnątrz budynków. Pozwala na aranżację zarówno pomieszczeń nowoczesnych jak i klasycznych.

Rekomendowana jest zwłaszcza do pokojów, salonów, korytarzy w budownictwie mieszkaniowym, a także do sal restauracyjnych lub konferencyjnych, holów i korytarzy hotelowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Farba DIAMENTO produkowana jest na bazie wysokogatunkowej dyspersji z dodatkiem wyselekcjonowanych środków pomocniczych oraz specjalnych wypełniaczy metalicznych.

Efekt połyskujących diamentów – zastosowanie metalicznych wypełniaczy pozwala uzyskać przestrzenną dekorację, która nadaje efekt lustrzanego iskrzenia. Występuje w 6 gotowych kolorach - Luna, Venus, Mars, Gold, Carbon, Cuprum. Jest odporna na wielokrotne mycie.

Gotowa do użycia – nie wymaga dodatkowego przygotowania. Ekologiczna, wodorozcieńczalna. Posiada doskonałe parametry aplikacyjne. Czas wykonania efektu jest bardzo krótki.

Szybkoschnąca – wysycha w ciągu ok. 2 godzin, pozwala na użytkowanie pomieszczenia już po 12 godzinach.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

Przygotowanie produktu:

DIAMENTO jest produktem gotowym do użycia. Nie należy rozcieńczać jej wodą. Przed rozpoczęciem pracy zawartość pojemnika dokładnie wymieszać.

Barwienie:

Produkt zdefiniowany kolorystycznie.

 

Malowanie:

Farbę należy nakładać metodą krzyżową, za pomocą wałka o krótkim włosiu lub szerokim pędzlem 14 cm o miękkim włosiu. Podczas aplikacji można delikatnie wygładzać powłokę, po to aby uzyskany efekt był jak najbardziej równomierny. W razie potrzeby można nałożyć drugą warstwę tą samą techniką, w celu złagodzenia cieniowania i stworzenia bardziej jednolitego efektu.

 

 

WYDAJNOŚĆ

1 litr farby wystarcza średnio do pomalowanie ok. 10 m² - dla 1 warstwy, w zależności od chłonności podłoża.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1-2

Czas schnięcia: ok. 2h dla jednej warstwy

Rozcieńczalnik: woda

Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność:  24 miesiące

WYMAGANIA TECHNICZNE

Farba posiada Atest Higieniczny PZH. Farba wewnętrzna DIAMENTO: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie ≤199,9 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 200 g/l.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Przed malowaniem zaleca się dokonać próby na testowej powierzchni, aby zapoznać się z techniką nanoszenia farby. Do malowania większych powierzchni należy używać produktów z jednej partii produkcyjnej bądź wymieszać zawartości wszystkich opakowań w jednym pojemniku. Efekt końcowy uzależniony jest od sposobu aplikacji i oświetlenia w dekorowanym pomieszczeniu. Narzędzia należy czyścić wodą z detergentem, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby. Chronić przed dziećmi. W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu. W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przydatności do użycia farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 1L

Produkt użyty w następujących efektach:

efekt METEORYT