FARBA COLOR MATT

01_21_FOX_COLOR_MATT_10L_PL_wprost.jpg
wizualizer

PRZEZNACZENIE
FARBA COLOR MATT służy do malowania ścian pomieszczeń wewnątrz budynków.
COLOR MATT to doskonałej jakości lateksowa farba do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Dostępna jest w 2050 kolorach systemu barwienia NCS, zaprojektowana paleta kolorystyczna gwarantuje swobodę aranżacji.
Farba produkowana jest na bazie dyspersji polimerowej, która sprawia, że powłoka jest odporna na mycie i szorowanie. Farba jest wzbogacona dodatkiem wosku, nadającego odporność na działanie wody oraz ułatwiającego usuwanie plam z wymalowanej powierzchni. Zawartość wypełniaczy mineralnych, w tym bieli tytanowej nadaje farbie doskonałą siłę krycia, dzięki czemu polecana jest do malowania nowych podłoży oraz wymalowań renowacyjnych. Wyselekcjonowane pigmenty organiczne i nieorganiczne gwarantują trwałość koloru. Dodatki uszlachetniające  poprawiają reologię - nadają doskonałe właściwości aplikacyjne, zapobiegają chlapaniu podczas malowania oraz wpływają na rozlewność farby i budowanie gładkiej, jednolitej powłoki. Wydłużony czas otwarty zapobiega powstawaniu smug podczas szybkiego wysychania farby.
Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.
Rodzaje podłoża: tynki cementowo-wapienne i cementowe; podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów); ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego; tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki; gładzie i szpachlówki polimerowe; płyty g-k i OSB; tapety papierowe, winylowe i z włókna szklanego; akrylowe powłoki malarskie.

WŁAŚCIWOŚCI

Farba COLOR MATT produkowana jest na bazie spoiwa akrylowego z dodatkiem wysokiej jakości pigmentów, wypełniaczy i środków chemicznych. Posiada wysoką odporność na mycie i szorowanie - 2 klasa odporności wg EN 13300, min. 5000 cykli wg PN 81913
 

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być: stabilne; powietrzno-suche; czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów; równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania; do napraw powierzchniowych podłoża zalecane jest użycie masy FINITO.
Chłonne podłoża zagruntować gruntem PRIMER.


Przygotowanie farby

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do farb celem wyrównania konsystencji.

Rozcieńczanie farby

Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej można farbę rozcieńczyć, dodając maksymalnie 1 litr wody na 10 litrowe opakowanie farby. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.

Malowanie

Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Zalecane jest stosowanie wałków z mikrofazy lub poliakrylu o długości włókna 11 mm. Malowanie sufitów należy rozpocząć od strefy przyokiennej i prowadzić  w kierunku w głąb pomieszczenia. Drugą warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 2 godzinach, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza) i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach itp. Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły unikając przerw w pracy.

 

WYDAJNOŚĆ

do 14 m²/ 1 litra farby przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej powierzchni. Zużycie zależne jest od chłonności podłoża i sposobu nakładania.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok 1,40 g/cm³
Lepkość: 8000 - 10000
cP PN-ISO 2555

Połysk: 5 (głęboki mat)

Krycie Jakościowe: II (PN-89/C-81536)

Odporność na szorowanie: Klasa 2 (PN-EN 13300:2002)

5000 cykli (PN 81913:1998) po 28 dniach.

Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia farby: od +5 °C do +30 °C
Wilgotność względna w trakcie prac i schnięcia farby: poniżej 80 %
Czas schnięcia (temp. 23 °C ± 2 °C, przy wilgotności wzg. pow. 55 ± 5 %): ok. 1h
Nakładanie kolejnej warstwy: po ok 2h*

*W zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. 

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Przed przystąpieniem do malowania należy sprawdzić ostateczny kolor na małej próbce.

Na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

 Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą może powodować efekt różnych odcieni farby.

 Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

 Chronić przed dziećmi. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki. W trakcie natrysku stosować bezwzględne środki ochronne dróg oddechowych, oczu i rąk.

 Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe: 1l; 2,5l; 5l; 10l