BETON DEKORACYJNY

BETON_DEKORACYJNY_farba_strukturalna_4kg

PRZEZNACZENIE

BETON DEKORACYJNY - Farba strukturalna służy do tworzenia dekoracyjnych efektów na ścianach pomieszczeń wewnątrz budynków. Pozwala na aranżację zarówno pomieszczeń nowoczesnych jak i klasycznych.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.

 Jest szczególnie polecana do budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej (biur, punktów usługowych, galerii handlowych).

Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

Wapienna farba strukturalna oparta na naturalnym spoiwie i naturalnych wypełniaczach, gotowa do użycia, zapewnia oddychanie ścian, nie zawiera cementu, trwałe wykończenie powłoki.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być:

dostatecznie nośne, wysezonowane do stanu powietrzno-suchego - przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i  55 % wilgotności, w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć):

- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości.

- dla ścian i stropów betonowych - co najmniej 28 dni,

całkowicie suche,

równe – ewentualne ubytki uzupełnić masą FINITO,

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

zagruntowane:

– GRUNTEM SCZEPNYM - gdy podłoże ma niską chłonność, lub charakteryzuje się gładką powierzchnią.

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Barwienie:

Produkt zdefiniowany kolorystycznie. Można przełamać kolor dodając do masy pigment koncentrat z tubkowego systemu kolorowania Fox Dekorator.

 

Malowanie wałkiem:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

Farbę należy nakładać wałkiem na ograniczonej powierzchni (ok. 1 m2) i zagładzić pacą na grubość ziarna, dopóki jest odpowiednio mokra i podatna na odkształcanie. Metodycznie nakładamy i rozcieramy kolejne części dekorowanej powierzchni, aż do całkowitego jej pokrycia.

Przed nałożeniem drugiej warstwy farby całą dekorowaną powierzchnię należy delikatnie zwilżyć wodą. Drugą warstwę należy nałożyć na całą dekorowaną powierzchnię adekwatnie jak poprzednią. W fazie wysychania należy zagładzać farbę przyłożonym płasko brzegiem pacy. Przy zagładzaniu pory zamykają się i powierzchnia otrzymuje charakterystyczną gładkość.  Pojedyncze, rozsiane ubytki i wżery dodają uroku betonowej powierzchni.

Należy pamiętać, aby w czasie pracy utrzymywać ostrze pacy w idealnej czystości.

Nakładanie materiału pacą:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

 

Farbę strukturalną BETON DEKORACYJNY nakładamy w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę należy nałożyć na gładko, na grubość ziarna i pozostawić do całkowitego wyschnięcia (12 - 24 h, zależnie od klimatu panującego w pomieszczeniu).

Przed nałożeniem drugiej warstwy farby całą dekorowaną powierzchnię należy delikatnie zwilżyć wodą. Drugą warstwę należy nałożyć na całą dekorowaną powierzchnię i wyrównać.

W fazie wysychania należy zagładzać farbę przyłożonym płasko brzegiem pacy. Przy zagładzaniu pory zamykają się i powierzchnia otrzymuje charakterystyczną gładkość.

W zależności od sposobu wykończenia uzyskujemy gładką satynowo błyszczącą powierzchnię. Pojedyncze, rozsiane ubytki i wżery dodają uroku betonowej powierzchni.

 

 

Zabezpieczanie:

LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR SATYNA należy aplikować miękkim pędzlem lub aplikatorem flokowym. Delikatnie rozprowadzić krzyżowymi ruchami. Już jedna warstwa wzmacnia dekorowaną powierzchnię. W zależności od miejsca przeznaczenia oraz wyboru efektu (np.: znaczna chropowatość

finalnej warstwy dekoracji) może zaistnieć konieczność zastosowania większej liczby warstw lakieru.

Efekt dekoracyjny zależny jest w głównej mierze od inwencji dekorującego, a także od stanu podłoża oraz grubości aplikowanych warstw.

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 0,9 kg/m² (2 warstwy). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw oraz od wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok. 1,3-1,4 kg/dm³

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 2

Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 12 h*

Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 12-24h*

Całkowity czas schnięcia (rozpoczęcie użytkowania):

ok. 24 h*

Ważność: 24 miesiące

*Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

WYMAGANIA TECHNICZNE

BETON DEKORACYJNY – farba strukturalna spełnia wymagania normy PN-EN 13300:2002

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przewozić

i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,

w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem

i przemrożeniem. Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

 

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe: 4 kg

Produkt użyty w następujących efektach: