AKTYWATOR RDZY

aktywator_rdzy.jpg

PRZEZNACZENIE

Efekt INDUSTRIALNA RDZA (do którego wykorzystujemy Aktywator Rdzy) można wykonywać na ścianach pomieszczeń wewnątrz budynków. Pozwala na aranżację zarówno pomieszczeń nowoczesnych jak i klasycznych. Jest szczególnie polecany do budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej (biur, punktów usługowych, galerii handlowych).

WŁAŚCIWOŚCI

AKTYWATOR RDZY produkowany jest na bazie roztworu soli. Przyspiesza powstanie naturalnego procesu korozji na tynku INDUSTRIALNA RDZA. Gotowy do użycia – nie wymaga dodatkowego przygotowania. Posiada doskonałe parametry aplikacyjne.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża

Tynk INDUSTRIALNA RDZA.

Aktywacja procesu korozji

AKTYWATOR RDZY należy nałożyć na warstwę tynku za pomocą atomizera, pędzla, gąbki lub plastikowych pompek natryskowych. W przypadku dużych powierzchni, prace należy prowadzić etapami – aktywator aplikować po wykonaniu pola ok. 1-2 m² tynku. Aplikacja aktywatora powinna być w miarę równomierna dla całej powierzchni. Aktywator można jeszcze kilkakrotnie nanosić punktowo w celu spotęgowania w wybranych miejscach efektu korozji, o ile powłoka nie wyschła w całości. Całość pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA! Efekt końcowy zależy od wielu czynników: Narzędzie, którym nakładany jest aktywator:

- zraszanie atomizerem - powstaje efekt z zaciekami,

- zraszanie atomizerem i zagładzanie zacieków pacą – powstaje efekt jednolity,

- zraszanie atomizerem i tapowanie gąbką – powstaje efekt trójwymiarowy o nierównej powierzchni.

Moment aplikowania aktywatora:

- aplikując aktywator na lekko podsychającą powierzchnię uzyskamy kolory pomarańczowo-brązowe,

- aplikując aktywator na mokrą powierzchnię uzyskamy kolory jasnopomarańczowy i żółty.

Ilość i częstotliwość użycia aktywatora - przy dużej ilości aktywatora, tworzą się zacieki.

Czas schnięcia aktywatora. Im wolniej będzie przebiegało schnięcie, tym więcej wystąpi przebarwień. W związku z tym sposób użycia aktywatora należy doświadczalnie dostosować do warunków schnięcia, takich jak: wilgotność, temperatura, przeciągi.

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 60 ml na 1 m². Zużycie zależy od:

- struktury i chłonności podłoża,

- sposobu przygotowania podłoża,

- doświadczenia wykonawcy,

- ilości warstw,

- metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok. 1,01 kg/dm³

Temperatura przygotowania tynku oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia: od +10 °C do +30 °C

Wilgotność względna w trakcie prac i schnięcia produktu: poniżej 80%

Całkowity czas schnięcia: ok. 2 godziny*

 

*Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Produkt posada Atest Higieniczny PZH.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Ze względu na ogromną różnorodność podłoży i warunków panujących podczas aplikacji, zalecane jest przygotowanie próbnej płyty przed rozpoczęciem projektu aby sprawdzić kolor i technikę nakładania. Efekt końcowy w dużej mierze zależy od umiejętności wykonawcy, zastosowanego narzędzia pracy, a także od ilości nakładanego produktu. Wydajności i inne parametry przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej są orientacyjne, oparte na podstawie doświadczenia, a także badań, przy zachowaniu optymalnych warunków (ok. +23°C i wilgotność około 55%). W innych warunkach parametry i wygląd efektu mogą ulec zmianie. Chronić przed dziećmi. W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu. W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przydatności do użycia produktu wynosi 12 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA

Butelka plastikowa 0,5l.

Produkt użyty w następujących efektach: