WOSK DEKORACYJNY

wosk-dekoracyjny_p_1598_20201124_085236.

PRZEZNACZENIE

Impregnujący i zabezpieczający preparat w postaci pasty, który daje dodatkowy połysk i ułatwia dalszą pielęgnację powierzchni uzyskanych za pomocą STIUKU KLASYCZNEGO i STIUKU WENECKIEGO FOX DEKORATOR.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.

Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 0,016 kg/m² (0,3 kg produktu daje

ok. 18 m² dekoracji). Wydajność zależy od struktury

i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości warstwy, od wybranej metody aplikacyjnej.

WŁAŚCIWOŚCI

Tworzy transparentną powłokę, nadaje połysk, zabezpiecza przed zabrudzeniami; ułatwia pielęgnację powierzchni, podkreśla efekt dekoracyjny, zachowuje oryginalny kolor stiuku.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych. Podłoże musi być całkowicie wysuszone.

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

Barwienie:

Produkt jest gotowy do użycia.

Nakładanie:

WOSK DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy nanosić przy użyciu pędzla lub szmatki szmatki. Nakładać na powierzchnię 0,5 do 0,7 m² i równomiernie rozprowadzić cienką warstwę. Kiedy delikatnie przysycha należy polerować przy użyciu miękkiego tamponu bawełnianego. Po wypolerowaniu jednej części przechodzimy do nakładania i polerowania następnej, aż do całkowitego pokrycia powierzchni.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1 - 2

Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 h

Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 4 h

Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność: 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 0,3 kg

Produkt użyty w następujących efektach: