FARBA CERAMIC
i CERAMIC INTENSE

01-20_FOX_CERAMIC_INTENSE_1L_małe.jpg
katalog_ceramic.jpg

CERAMIC / CERAMIC INTENSE - farba ceramiczna


Opis i przeznaczenie:

Farba CERAMIC służy do malowania dekoracyjnego i ochronnego pomieszczeń wewnątrz budynków. Jest polecana jest do malowania nowych podłoży oraz wymalowań renowacyjnych.

Podłoże powinno być:

 • stabilne i nośne

 • wysezonowane do stanu powietrzno-suchego

 • oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych,

 • równe - bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania,

 • zagruntowane

- podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności lub pylące zagruntować emulsją gruntującą PRIMER

- na podłoża takie jak płyty g-k lub powierzchnie pokryte farbami emulsyjnymi, można nakładać farbę ceramiczną CERAMIC lub CERAMIC INTENSE bez konieczności gruntowania.


Właściwości:

 • matowa

 • hydrofobowa - odpycha płynne zabrudzenia

 • 15 x bardziej odporna na zmywanie i szorowanie od standardowych farb wewnętrznych - klasa 1 PN-EN 13300

 • doskonałe parametry aplikacyjne - dodatki uszlachetniające:

 • - poprawiają reologię,
  - zapobiegają chlapaniu podczas malowania,
  - wpływają na rozlewność farby i uzyskanie gładkiej, jednolitej powłoki.

 • bardzo duża siła krycia – dzięki zawartości wypełniaczy mineralnych, w tym bieli tytanowej

 • wyjątkowa trwałość koloru – gwarantowana poprzez użycie wyselekcjonowanych pigmentów organicznych i nieorganicznych

 • Zapobiega absorbowaniu zabrudzeń - dodatki ceramiczne tworzą trwałą i nienasiąkliwą powłokę.

 • Wydłużony czas otwarty - ogranicza powstawanie smug podczas szybkiego wysychania farby.


Wydajność:

Wydajność wynosi do 14 m² z 1 litra farby na gładkiej powierzchni. Zależy ona od:

- struktury i chłonności podłoża,

- sposobu przygotowania podłoża,

- doświadczenia wykonawcy,

- ilości i grubości warstw,

- metody aplikacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat produktu zawarte są w dokumentacji technicznej dostępnej na stronie.